آغاز استقرار روابط رسمی میان روسیهء شوروی

لنین در نامه اش عنوانی شاه امان الله پاسخ مثبت داده و این آغاز استقرار روابط رسمی میان روسیهء شوروی و افغانستان بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *