شهر قدیم قندهار

ولایت قندهار که در جنوب  افغانستان قرار دارد پس از کابل و هرات یکی از پرنفوس ترین و بزرگترین ولایت های افغانستان به شمار میرود که طبق سرشماری نفوس در سال ۲۰۰۶ میلادی ۴۵۰ هزارنفر نفوس داشته است.
قندهار را که مردمان آن منطقه (پشتو زبان ها) کندهار تلفظ می کنند دارای باغها، تاکستان ها و زیارت جاها وتفریگاه های مختلفی بوده که از میوه جاتش انار قندهار در افغانستان و جهان شهرت زیادی دارد!
می گویند ۷۰% جمیعت این ولایت را پشتون ها و باقی ماندۀ آن را قومهای ازبک ، بلوچ، تاجیک و هزاره .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *