منار جام ولایت غور…

این اثر بزرگ تاریخی و فرهنگی در قریه جام که مربوط یکی از ولسوالی های ولایت غور می باشد بنا گردیده است

منار جام در نقطه ریزش دریای جام و دریای هریرود متصل به یک دره ساکت اعمار گردیده است، ارتفاع این منار در حدود ۶۴ متر می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *