نخبگان سیاسی زن؛ ۱۰ چهره تاثیرگذار بر سیاست …

سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. او چهر شناخته‌شده و فعال حقوق بشر در مجامع ملی و بین المللی می‌باشد.

رولاغنی پس از روی کار آمدن محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و مدنی مختلفی انجام می دهد و به عنوان یکی از زنان تاثیر گذار سیاسی افغانستان شناخته می شود.

ثریا دلیل بعد از ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان، دوباره  به کابل برگشت و مسوولیت برنامۀ صحت مادران در یونیسف افغانستان را بر عهده گرفت.

عادله راز معاون اقتصادی وزارت خارجه افغانستان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *