…مسجد جامع بزرگ شهر هرات

…مسجد جامع بزرگ شهر هرات

مسجد جامع بزرگ شهر هرات پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان می باشد این مسجد جامع بیش از 1400 سال قدمت دارد و مساحت آن به 46760 متر مربع می رسد.

بت صلصال وبت شمامه

بت صلصال وبت شمامه

مجسمۀ بزرگ صلصال با ارتفاع ٥٣ متر و مجسمۀ کوچک بنام شمامه باارتفاع ٣٥ متر در دل کوه تراشیده شده و در مسیر جاده قدیمی ابریشم درتقریباً سه کیلومترى شمال شهر بامیان قرار دارد. بودایى…

قریه کالو

قریه کالو

منطقه ای سرسبز وخوش آب وهوابنام قریه کالوازولایت بامیان که درهمسایگی معدن آهن حاجیگک( آجه گک ) که در سلسله کوه های هندوکش، میان بامیان و میدان وردگ واقع بوده و یکى از بزرگترین معادن…

امان الله خان پادشاه افغانستان وخانواده
شاه امان الله خان

شاه امان الله خان

ازمیان شاهان محمدزایی افغانستان امیرامان الله خان فرزندامیرحبیب الله خان باتوجه به کارنامه های مردم پسندی که داشت، بیشترموردعلاقه روشنفکران .ومتجددین وقت قرارگرفت. شاه امان الله خان درسال1919پس ازقتل پدرش درلغمان عنان سلطنت رادرکابل بدست…

یادبودی از استقلال سیاسی کشور ما افغانستان
مقدمه ای برسیاست خارجی دوره ی امان الله خان
آغاز استقرار روابط رسمی میان روسیهء شوروی
محمد نادرشاه، پادشاه افغانستان

پل مالان هرات

پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پلهای زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است.