احمد ظاهر

احمد ظاهر برابر با از خوانندگان و نوازندگان برجسته افغانستان بود. وی در عمر کوتاه خود بیش‌تر از ۳۳ آلبوم منتشر کرد و در سن ۳۳ سالگی در یک حادثه مرموز رانندگی درگذشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *