فرهاد دریا

فرهاد ناشر با نام هنری فرهاد دریا موسیقی‌دان، خواننده، بازیگر و فعال حقوق بشر آمریکایی—افغانستانی‌ و تأثیرگذارترین هنرمند افغانستان از دهه ۱۹۸۰کنون می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *