مسجد عیدگاه

مسجد عیدگاه میان باغ علیمردان و چمن حضوری در شهر کابل افغانستان قرار دارد. این مسجد درسال ۱۳۱۱ ه. ق. بنا نهاده‌شده و کار تعمیر آن در سال ۱۳۱۵ ه. ق. پایان یافت. در دیوار مسجد کتیبه سنگی وجود دارد که درآن تمام خصوصیات درج است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *