شاهدخت ليلي،مستوره هاشمي،شهزاده احسان الله،شاهدخت هنديه

در عکس از راست به چپ شاهدخت ليلي دافغانستان،خانم مستوره هاشمي،شهزاده احسان الله دافغانستان و شاهدخت هنديه دافغانستان ديده مي شوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *