قریه کالو

قریه کالو

منطقه ای سرسبز وخوش آب وهوابنام قریه کالوازولایت بامیان که درهمسایگی معدن آهن حاجیگک( آجه گک ) که در سلسله کوه های هندوکش، میان بامیان و میدان وردگ واقع بوده و یکى از بزرگترین معادن…

امان الله خان پادشاه افغانستان وخانواده
شاه امان الله خان

شاه امان الله خان

ازمیان شاهان محمدزایی افغانستان امیرامان الله خان فرزندامیرحبیب الله خان باتوجه به کارنامه های مردم پسندی که داشت، بیشترموردعلاقه روشنفکران .ومتجددین وقت قرارگرفت. شاه امان الله خان درسال1919پس ازقتل پدرش درلغمان عنان سلطنت رادرکابل بدست…

یادبودی از استقلال سیاسی کشور ما افغانستان
مقدمه ای برسیاست خارجی دوره ی امان الله خان
آغاز استقرار روابط رسمی میان روسیهء شوروی
محمد نادرشاه، پادشاه افغانستان

پل مالان هرات

پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پلهای زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است.

ورود نیکیتا به افغانستان