گروه ربات ساز افغانستان

گروه ربات ساز افغانستان

دختران ربات ساز افغانستان در مسابقه ربات سازی که با حضور ۱۶۲کشور جهان در امریکا برگزار شده بود برنده‌ی مدال نقره شدن این رقابت ها برای سه روز در واشنگتن با حضور ۱۶۲کشور جهان برگزار…